• Teorik Kurs
  • Kurs Sorumluları: Selim Birsel
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
  • Tarih: 19-20-21 Aralık 2011

Çağdaş sanatın teoride de bilinmesi ve sanat tarihindeki gelişim çizgisinin anlaşılmasını hedefleyen kursların 5.si çağdaş sanatta önemli yere sahip olan yerleştirme / enstelasyon  çalışmalarının doğuşu ve gelişim sürecini incelemeye ve tartışmaya çalışacak. Buna göre Birsel’in üç gün boyunca ele alacağı ve tartışacağı konular şöyle;

  1. Gün: Bir enstalasyon tarihi. Mordernite de 4 iş incelemesi: C. Brancusi (Tirgu Jiu War Memorial) El Lissitzky (Proun Room), K. Schwitters (Merzbau), K. Malevich (0,10 sergisi ve siyah kare nin konumu).
  2. Gün: “Installare” düşüncesinde ve eyleminde parçalanmış algılama biçimleri ve “Takım Ada” durumu üzerine beyin fırtınası.
  3. Gün: Land Art ve Art Povera üzerine incelemeler.

Atölye Fotoğrafları