• Teorik Kurs
  • Kurs Sorumlusu: Mürüvvet Türkyılmaz
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
  • Tarih: 28 Mart 2011

Tüketim toplumunun doğuşu, insan bilimlerindeki ilerlemeler, 1960’lı yılların sanat tarihinde güçlü değişim hareketlerine kaynaklık eder. Avrupa’da olduğu kadar ABD’de de, sanatı geleneksel alanların dışına çıkarma tutkusunu ortak bir biçimde paylaşan sanat tavırları gelişir. Her türlü tabu yıkılırken, sanat, psikanaliz ve sosyolojinin etkisiyle, yeni alanlara açılır. Tuval ve çerçeve yeniden ele alınır ve sanatı sorgulamaya araç edilir. Bu tutum, farklı coğrafyalarla da etkileşime girerek enerjisini sürdürür ve müzelerin çağdaş sanat bölümündeki yerini alır.

1.Gün: Minimal Sanat, Kavramsal Sanat, Yoksul Sanat (Arte Povera), Fluxus gibi avangard akımlar içinde anılan bazı sanatçıların işleriyle döneme odaklanmak.

2.Gün: Türkiye’de Batı Sanatı’nın etkileri ve 1960’lı yıllardan bugüne uzanan Türkiye Çağdaş Sanat’ının izlerini sanatçı işleri üzerinden keşfe çıkmak.

3.Gün: Ortadoğu’da, Çağdaş Sanat’ın belirişi, süreci ve bugünkü sanat sistemi içerisindeki rolü, sanatçı işlerinden örneklerle konuşulacaktır.

Atölye Fotoğrafları