• Çocuk Kursu (6-9 Yaş)
  • Kurs Sorumlusu: Serhat Selışık
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
  • Tarih: Haziran-Temmuz 2010

Temel hedef; kelime dağarcığı henüz çok kısıtlı olan çocuklara kendilerini görsel sanatlar yoluyla anlatma olanağı tanımaktır. Kurs süresince çocukların duyu organlarını kullanarak kendilerini ifade etme becerileri üzerinde durulacaktır.

Çocukların ifade gücünü ortaya koymada görsel sanat etkinliği yani çizgisel anlatım (resim, iki boyutlu çalışmalar) veya çamuru şekillendirme (heykel, üç boyutlu çalışmalar) önemli katkı sağlamaktadır. Özellikle çamura şekil vermenin çocukları çok rahatlattığı ve diğer derslerindeki motivasyonu artırdığı görülmüştür.

Kursun amacı:

  • Çocuklara sanatsal aktiviteler aracılığıyla doğaya farklı bir bakış açısı ile bakmayı ve görmeyi öğretmek.
  • Dokunduğu biçimlendirdiği değişik malzemeleri tanıma fırsatı yaratmak.
  • Kişiliğini geliştirme fırsatı sunarak duyan, düşünen, yaratan, kendisi ve çevresi ile diyaloga giren bir birey olmada yardımcı olmak.
  • Araştırma, bulma, sınama ve yeniden kurma gibi yaratıcı süreçte yer alan yetilerin geliştirilmesi.
  • Gelecekte iyi birer sanat takipçisi olabilmelerine yardımcı olmak.

Atölye Fotoğrafları