• Ortak Yetişkin Kursu
  • Kurs Sorumluları: Serhat Selışık – Nicolas Panayi
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
  • Tarih: Kasım – Aralık 2011

Bu kurs, iç ve dış mekânlardaki deneysel sanat eserleriyle ilgilenen yetişkinler için tasarlanmıştır. Kurs kapsamında, kursiyerler önceden belirlenmiş alanlarda iki ve üç boyutlu sanat nesneleri tasarlayacaklar. Bu amaca uygun olarak, stüdyo ortamında gerçekleşecek dersler sırasında, eğitmenler öğrencilere gerekli becerileri edinmeleri konusunda yardımcı olacak, onlara nesneleri oluşturmanın ve hayali bir şeyi bir ürüne (yani, sanat eserine) dönüştürmenin yollarını, temel teknik bilgileri ve malzemelerin nasıl kullanılacağını gösterecekler.

Kurs sırasında eğitmenler öğrencilerin hayal güçlerini ve duyularını görece somut biçimlere dönüştürmelerine ve bu sanat biçimi aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine yardımcı olacaklardır.

Kursun amacı:

  • Kavramsal ödevlerden hareketle, değişik ortamlarda, deneysel bir sanat projesinin yaratılması
  • Sanat üretimi için gerekli temel tekniklerin anlaşılması.
  • Sanat yapmak için kişisel stratejilerin geliştirilmesi.
  • Yeni teknikler öğrenirken, yeni malzemeler kullanırken ve yeni kombinasyonlar denerken eğlenmek. En iyi sanat, yaratıcı oyundan doğar.

Atölye Fotoğrafları