EMAA Başkent Sanat Merkezi

EMAA’nın kurguladığı ve Kıbrıs Güzel Sanatalar Odası (EKATE) ile birlikte yürüttüğü 2 sene süren ve AB’nin iki toplumu yakınlaştırma hibe programından destek gören EMAA Aktivite Merkezi isimli projesi 2010-2012 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

Projenin genel amacı iki toplum arasındaki diyalogu sanat faaliyetleri aracılığıyla artırırken, Kıbrıs  Türk Toplumunun çağdaş sanat uygulamalarının gelişimine de katkı koymaktır.

Sanat alanında birlikte var olunacak çalışma ve üretim ortamlarını artırarak sanatsal diyalogları ve  ortak üretimleri teşvik etme;

Çağdaş sanat uygulamalarının ve tekniklerinin adaya aktarılmasını ve ilgili kitleyle buluşmasını sağlamak;

Özellikle çocuk ve gençlerin çağdaş sanat deneyimlerini artırarak sanatla kurdukları bağı geliştirmek;

Kıbrıslı Rum sanatçılarla birlikte çalışarak kuzey Kıbrıs’ta da çağdaş sanat kurumlarının gelişmesini desteklemek amaçlarını da gütmüştür.

 

Proje kapsamında ana aktiviteler

Sanat merkezinin açılması;

Çocuklar ve gençlere için atölye çalışmaları;

Eğitmenler için eğitim programları;

Genç sanatçı buluşmaları;

Sanatçı ve sanatseverleri kapsayacak teorik ve pratik atölye çalışmaları olarak belirlenmiştir.

 

Program süresince

Proje kapsamında iki sene içerisinde çocuklara 8 ve gençlere 4 toplamda 12 farklı atölye çalışması, engelli bireyler için 2 ve 1 er tane iki toplumlu çocuk ve genç atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

Genç sanatçılar için uzamanlar eşliğinde 3 atölye çalışması ve çalışma sonucunda sergileri yapılmıştır. Eğitmenler  için 2 eğitmenlerin eğitimi programı düzenlenmiştir. Yetişkinlere yönelik ortak 6 atölye çalışması yapılmıştır. Ayrıca 6 tane de Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik teorik çağdaş sanat kursları gerçekleştirilmiştir.  Programlardan çıkan ürünler sergiler eşiğinde halkla paylaşılmıştır bu bağlamda da 7 sergi açılmıştır.