• Ortak Yetişkin Kursu
  • Kurs Sorumluları: Birol Ruhi, Constantions Economides
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
  • Tarih: Kasım – Aralık 2010

Çevreyi kirleten sanayi atığı malzemeleri, farklı yöntemlerle kullanarak, 2 ve 3 boyutlu çalışmalarla güncel moda sektörüne aktaran bir kurs niteliğindedir. Moda ile ilgili sunulacak teorik bilgileri yanında kursta amaç  yaratıcı ve yeni fikirleri, el becerisi ile birleştirerek, belli bir tema çerçevesinde günceli yakalamaktır.

Katılımcıların kurs sonunda  çevre kirliliğine karşı duyarlılığını geliştirmek, sanatı  ve yaratıcılığı kullanarak bu bağlamda toplumsal ve kültürel değişim süreçlerine katılabilmesi beklenmektedir.

Atölye Fotoğrafları