• Teorik Kurs
  • Kurs Sorumlusu: Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
  • Tarih: 20-21-22 Ekim 2010

Uygulamalı atölye çalışmalarını desteklemek amacıyla programa dahil edilen teorik kurslar, çağdaş sanat tarihi, felsefeleri ve teorileri doğrultusunda yapılmaktadır. Gerçekleştirilecek kurslarla çağdaş sanatın anlaşılırlığı, temellerinin öğrenilmesi ve ilgili kişilerin çağdaş sanatla kuracakları ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ön görülmüştür. Hedef grup olarak sadece sanatçılar değil, genel anlamda sanat meraklıları ve severleri de düşünülmüş, ayrıca üniversitelerde sanatla ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler de bu gruba dahil edilmiştir.

Gerçekleşen kursta; modern sanat ve gösterim dilleri; sanat ve ideoloji; savaş sonrası sanatın görünümü, Avrupa, ABD ve öteki modernlikler; post-modern sanat, bianeller ve sanatın yeni görünümü ile yeni müzecilik anlayışları üzerine durulması planlanmıştır.

Atölye Fotoğrafları