• Eğitmen: Beral Madra
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Lefkoşa
  • Tarih: 01-02 Aralık 2016

Post-Hakikat Çağında Görsel Sanatlar başlığı ile özellikle Türkiye’deki çağdaş sanat üretimi bağlamında, günümüz siyasal-ekonomik, kültürel koşullarında sanatçıların insan hakları, savaş, barış, kimlikler, göç ve mültecilik konularını nasıl yansıttıkları ve bu yapıtların toplumu nasıl etkilediği görsel malzeme ile birlikte sunulmuştur.

-1990’larda Küreselleşme çağına girildiğinde kehanet edildiği gibi içinde yaşadığımız sürekli kriz sürecinde en etkin iletişim, etkileşim ve katılım araçlarından birisi ve kültür endüstrisinin ana ögesi olan çağdaş ve görsel sanat üretimi ve sanat pratikleridir.

-Bu üretimin ilişkisel estetiğinin bütün teknik ve beşeri bilimler ve akademik disiplinler ve dahası bu gezegendeki  bütün insan gerçeklikleri arasındaki ilişki ve etkileşimi güçlendirdiği biliniyor.

-Sanat yapıtlarını, daha önceden edinilmiş bilgiyle donatarak değerlendirmeyi, anlamayı denetlemeyi, sorular sorabilmeyi içeren yapıt okuma ve yorumlama yetisi entelektüel kazanım için kaçınılmazdır. Ancak aynı zamanda siyasal ve ekonomik güçlerin yönlendirdiği bilgi, görsel kirlilik ve aşırı trajedilerin  yarattığı kargaşanın üstesinden gelmek için de gerekli bir bilgi ve beceridir.

-Sosyo-politik içerik ve amaç taşıyan sanat pratiği, sanat yapıtları ve imgelerin özel bir eleştiri ve eleştiri karşıtı karakter ve biçimi vardır.  Karşı ve saldırgan, tamamlayıcı ve bütünleyici olarak ikilemli bir bütün yansıtırlar. Küresel gerçekler ve  gerçek yaşamın metaforu ya da temsiliyeti için, hem aykırı, hem girişken hem bağlamlı hem de bireşimcidirler. Tarih ve sanat tarihi bu karakter ve estetikleriyle siyasal, toplumsal ve kültürel kıyametler koparan bu eleştirici imgelerle doludur.

Küresel ekonomi ve siyasetin insanlığı maddi çıkarlar doğrultusunda yönlendirdiği günümüzde, bu iki olgunun insani-manevi değerler boyutunu oluşturarak üçgeni tamamlayan yaratıcı üretim ve bu üretimin yarattığı sanat ve kültür sanayisi…

Kısa bir zaman öncesine kadar büyük bir iyimserlikle her sorunu çözeceğini düşündüğümüz küresel kültürün sarhoşluğu yaşandı.

-Küreselliğin bize eşitlik, paylaşma, katılım sağlayacağını düşlüyorduk. Bu düş kısmen gerçekleşti; 90’lı yıllardan başlayarak uluslararası karşılıklılık, eşitlik, yaygınlık esasına dayanan sanat projeleri gerçekleştirildi.

-20.yy’ı Avrupa ve ABD odaklı Modernizmi benimsemekle uğraşmış ve “öteki modernler” olarak geçirmiş olan toplumlar, ki bunlar dünyanın dörtte üçünü oluşturuyor, bu “küresel” teriminin içerdiği kapsayıcılığı, eşitliği, yaygınlığı özlemişlerdi, bekliyorlardı ve bulduklarını sanarak sevindiler.

-Başlangıçta büyük dönüşümler, yenilikler, beklentiler her zaman insanı sarhoş eder; çünkü insan düş kurabilen, düş kurmayı arzulayandır ve düşler insanı esrikleştirir.

Ne ki, insan bütün düşlerden uyanır ve gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Ve sonuçta biz de bu, çok kısa bir süre içinde beklenenleri veremeyeceği anlaşılan küresellik sorunu ile yüzleşmekteyiz.

Küresel ekonomi ve siyasetin durumu, bizi küresel kültür ve sanat üstüne nasıl yeniden düşünmeye zorluyor:

Modernizmde yüksek (high) ve popüler (low) kültür olarak kutuplaşması;

Post-modernizmde kutuplaşmanın çözülmesi; Modernizm, geleneksel kültür ve popüler kültürler uzlaşması;

Küreselleşmede bilim, teknoloji , siyaset, ekonomi ile ilişkilerin yoğunlaşarak İlişkisel Estetik (relational aesthetic) oluşması;

Post-truth (Gerçek-sonrası/Yalan-sanatı) döneme girdiğimize göre, görsel üretim de bu süreci irdeleyecek ve yeni perspektifler ve vizyonlara nasıl yöneleceği yapıt örnekleriyle anlatılmıştır.

Seminer bu düşünceler bağlamında imge okumayı, sanat yapıtları değerlendirmeyi, önemli kavramları, düşünceleri izlemeyi, çağdaş sanat konularını yorumlamayı ve tartışmaya açmayı ve bu tür sanat yapıtlarının topluma ulaşmasında sanatçıların ve küratörün rolünü açıklamaya çalışmıştır.

 

Okuma önerileri:

https://www.academia.edu/10057502/ISTANBUL_FROSTY_SPOT_OF_CONTEMPORARY_ART

https://www.academia.edu/2901121/FASCINANS_AND_TREMENDUM

https://www.academia.edu/13882619/Catalogue_Text_for_Andrej_Derkovic_s_Exhibition_for_the_missing_people_of_Serebrenica_Colegium_Artisticum_on_12_July_2004_Sarajevo

 

 

 

 

 

Eğitim Fotoğrafları