• Fiziksel Engelli Kursu
  • Kurs Sorumlusu: Sinem Ertaner
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
  • Tarih: Kasım – Aralık 2011

Bedensel engelli genç bireylerin, toplumda gelişimleri ile paralel olarak, sanatsal yönlerini; renk, ritim ve modüle etme yetisini geliştirmeye yönelik çamurla, kağıtla ve renklerle yapılacak atölye çalışması. Bu kursta gençlere;

  • Çeşitli boyaları, kalem ve fırçayı kullanabilme yetisi kazandırma;
  • Atık kağıtlardan ve çamurdan yararlanılarak oluşturulacak özgün maketlere renkleri uygulayabilme, bu sebeple rengin yaratıcılığa ve coşkuya olan katkısından faydalanma;
  • El becerisi ile plastik kili şekillendirme, kağıtları birleştirerek strüktür oluşturma;
  • Ekleme azaltma yoluyla ritim ve denge duygusunu geliştirme hedeflenmiştir.

Atölye Fotoğrafları