“Sanat Aracılığıyla Yüzleşme: Kıbrıs’ta Uzlaşı Aracı olarak Çağdaş Sanat” projesi, Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. 36 ay sürmesi planlanan bir proje olarak her ikisi de Lefkoşa’da bulunan ortak başvuru sahibi Rooftop Tiyatro Grubu ile birlikte Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)  tarafından geliştirilmiştir.

Amaçlar:

Proje, çoğunlukla, uzlaşı geliştirme, barış içinde birlikte yaşama, hoşgörü ve yaratıcı problem çözme konularında katkıda bulunmayı, farkındalık yaratmayı ve Kıbrıs topluluklarının çeşitli kesimleri için beceriler geliştirmeyi hedeflemiştir. Projenin odak noktası iki ana Kıbrıslı topluluğun genç ve yetişkin sanatçılarını bir araya getirmek, Kıbrıs sorunu ve diğer toplumsal ve kültürel konular üzerine onları görüştürmek ve tartışarak kendilerini ifade edip üretmelerini sağlamaktı. Aynı zamanda, Kıbrıs’taki kırsal alanlardan gelen çocuk ve gençleri hedef aldı ve onlara güven yaratmak ve “ötekini” sanat yoluyla anlamak için toplu olarak çalışmak, ifade etmek ve üretmek için alan ve beceriler kazandırdı.