• Ortak Yetişkin Kursu
  • Kurs Sorumlusu: Erden Kosova
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
  • Tarih: 23-25 Ocak 2012

Bilindiği gibi Erden Kosova 2004 ylında “İnanç Sıçramaları” isimli uluslararası çağdaş sanat sergisi için Kıbrıs’ta bulunmuş ve Yunanlı küratör Katerina Gregos ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ın ilk uluslararası çağda/güncel sanat sergisini gerçekleştirmişti. Kosova sekiz yıl aradan sonra bu defa Türkiye’nin güncel sanatının tartışmak üzere  EMAA’nın konuğu oluyor.

EMAA ile birlikte gerçekleştirilecek atölye çalışması güncel sanatın Türkiye’de gelişimini kronolojik olarak haritalandırmaya girişecek: genişleme süreci ve kendini ayrışık bir alan olarak tarifler hale gelmesi (2003’e kadar); kurumsallaşmanın başlaması ve radikal siyaset ile uyumsuzlukların ortaya çıkması (2003-2007); ve hızlı ticarileşme ve bu sürece eşlik eden sorunsallar (2007’den bu yana) gibi başlıkları içeriyor.

3 günlük program ise şöyle:

  1. gün

-Güncel sanatın Batı avangard kanonu içinde şekillenişi

-Güncel sanatı karakterize eden temel dinamikler (siyasallaşma, bağlamsallık, öznelliklerin görünürlük kazanması, mekansallaşma, performasyonel olanın önem kazanması)

-Türkiye’de kavramsal olanla ilk temaslar

-İstanbul Bienali ve ‘güncel’-‘çağdaş’ ayrımı

-Doksanlı yıllarda Türkiye’deki sanat pratiklerinde temel siyasal değini eksenleri

2.gün

-Doksanlı yıllarda Türkiye’deki sanat pratiklerinde temel siyasal değini eksenleri (devam)

-Kurumsallaşmanın ilk adımları

-Avrupa sanat kurumları ile ilişkiler (Balkan-İstanbul-Türkiye sergileri)

-Ulusalcı hareketlenme ve Dink suikastı sonrasında yaşanan radikalizasyon

-Siyasal sanatın karşısına dikilen çıkmazlar

3.gün

-İkinci dalga kurumsallaşma ve galeri modelinin öne çıkması

-Ticarileşmeye karşı felç hali ve tepki(sizlik)ler

-Boğuculaşan siyasi gündem ve sanat alanına etkileri

-Krizden çıkış arayışları

Atölye Fotoğrafları