Public space, artworks and critiques in public space, art projects carried out in public spaces, their aims and reasons were discussed with examples.

About Zeynep Yasa Yaman

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi. Modernizm/postmodernizm, modern/güncel sanat, Osmanlı ve Türk modernleşmesi, modern sanatta gelenek, kültür ve sanat politikaları, Türkiye sanatında kadın sorunları üzerine eleştiri, makale, araştırma ve incelemeleri yayımlandı.

Koleksiyon envanterleri gerçekleştirdi, sergi katalog metinleri, kitaplar yazdı. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi adına proje sorumlusu olarak “Çağdaş Türk Sanatında Anıt Uygulamaları ve Heykel Projesi” kapsamında 29 il merkezi ve ilçelerinde anıt ve heykel tespit çalışmaları gerçekleştirdi. TÜYAP ARTİST 2012 İstanbul Sanat Fuarı Yılın eleştirmeni ödülü aldı. Yurt içinde ve dışında gerçekleşen sergi küratörlüklerini üstlendi.
SANART ve Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesidir.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Suretin Sireti, “Fahrünnisa Zeid: Küreselleşen Dünyanın İdeolojiler Dışı Gezgin Sanatçısı”, Fahrünnisa Zeid, Kadınlar, Resimler, Öyküler/Art, Women, Painting, Stories, Başka İzlenimler Değişen Gelenekler, Habip Aydoğdu-Kenar Notları kitap ve kataloglarından bazılarıdır.