Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından yürütülen “Herkes İçin Sanat Projesi” için sponsorluk anlaşması imzalandı.

“Herkes İçin Sanat Projesi” kapsamında gerçekleşen sponsorluk anlaşması, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, KAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Toya Akpınar, KAÜ Rektörü ve EMAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökçe Keçeci tarafından imzalandı.

Sponsorluk Anlaşması imza törenine; GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, KAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Toya Akpınar, EMAA Yönetim Kurulu Başkanı ve KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, KAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Alp Karaca, Proje Müdürü Didem Eroğlu, KAÜ,YÖK YÖDAK Üniversite Koordinatörü Pelin Agocuk, Proje Sanat Danışmanı Esra Plümer, Proje İletişim Uzmanı Ömer Yetkinel ve KAÜ Öğretim Üyesi ve EMAA Üyesi Kemal Behçet Caymaz katılım gösterdi.

Sponsorluk Anlaşmasında; “Herkes için Sanat Projesi”nin sanat aracılığı ile demokratik değerler, çoğulcu görüşler, çeşitlilik ve kültürlerarası toleransı ve bu konulardaki farkındalığı arttırmayı ve böylece Kıbrıs Türk toplumunda hayat kalitesini arttırarak, sanatı bir ifade biçimi haline getirmeyi hedeflediği ve hedefin toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmak ve sanatı ayaklarına götürerek günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek amaçlanıyor.

Belirlenen hedefler doğrultusunda şekillenen projenin üç temel ana aktivitesi;

“Herkes için Sanat Kitap Serisi”

Sanat Kitapları Sanat Kitapları Çocuklar ve Gençler ve Yetişkinlere yönelik toplam 6 adet seri olacak şekilde planlanmıştır. Kitaplarda sanat nedir, günlük hayatta nasıl karşılaşırız gibi temel sorulara yerel ve uluslararası örnekler üzerinden cevap verecek ve belli başlı disiplinler arası (sanat ve öteki, modern sanat ve beden çalışmaları ve farklı alanlarda sanat) konularda incelemelerde bulunacaktır. Bu kitaplar toplumda bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

“Kırsal Bölgelerde Sanat Çalıştayları’’

Kırsal Bölgelerde Çocuklar ve Ebeveynlerle Sanat Kursları çerçevesinde uzman eğitmenler tarafından eğitilen sanat eğitmenleri 4 farklı kırsal bölgede çocuklar, gençler ve ebeveynler ile sanat kursları gerçekleştirecektir. Bu kursalar sayesinde sanata erişimi sınırlı olan kesimleri sanatla yakınlaştırmak hedeflenmektedir.

 “Kamusal Alanda Sanat Etkinlikleri’’

Kamusal Alanda Sanat Festivali (Geçici Enstalasyon ve Performans) iki bölgede (Girne ve Lefkoşa) bu alanda yapılacak workshopları takiben bir küratör desteği ile düzenlenecek çeşitli sanatsal performans ve enstalasyonlardan oluşacak ve yerel halkın katılımını teşvik edip sanata erişimlerini artıracaktır.

Kamusal Alanda Sanat etkinlikleri kapsamında toplamda 6 heykel sanatçısının Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliği içinde Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük parkında 1 ay boyunca birer heykel çalışarak bir ayın sonunda bir kamusal sanat parkı oluşturulacaktır. Bu park halkın sanatla günlük hayatlarında etkileşimini teşvik edecektir”

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar imza töreninde yaptığı açıklamada; “GAÜ, kuruluşundan bugüne kadar kendi misyon ve gelişimi içerisinde sanatın her alanına her zaman destek vermeye çalışmıştır. KAÜ’nün de özellikle liberal bir sanat üniversitesi olma noktasındaki gelişme programında sanata vermiş olduğu ağırlık ise oldukça belirgin ve mutluluk vericidir.  EMAA’nın ve bizlerin KKTC’nin bütünsel ve sanat hareketleri kapsamında bu denli ileri bir bakışla sadece AB desteği ile değil yönetim olarak bu süreçleri ele alıyor olmak kendi insanımız içinde inanılmaz bir memnuniyet vericidir. EMAA Başkanımız ve KAÜ Rektörümüz Prof. Dr. Gökçe Keçeci ‘ye böylesi düşünsel bir çalışmada GAÜ ve KAÜ’yü bu projede sadece çalışma ortağı değil aynı zamanda bütünsel hareketinde de bizleri kendilerinden gördükleri için teşekkür ediyorum.

KAÜ Rektörü ve EMAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökçe Keçeci yaptığı açıklamada; “Kıbrıs’ta sanat konusunda çalışmak, onunla var olabilmek toplumu sanatla güzelleştirebilmek kolay bir iş değildir ve buna destek vermek daha da zordur. Destek verecek vizyona sahip oldukları için ve her zaman derneğimizin yanında oldukları için ben EMAA adına, başta Serhat Akpınar olmak üzere KAÜ ve GAÜ’ye çok teşekkür ederim. KAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Toya Akpınar’a her zaman hem derneğin hem de kurumun sanat destekçisi olarak var olduğu için ayrı teşekkürü borç bilirim. Umuyoruz ki toplum adına başlattığımız bu güzel proje herkes için hayırlı olur.