Kent ve Sanat ikilemine antropolojik, tarihsel, iletşimsel ve teknolojik açılardan yaklaşan iki başlık; insanların “nesiller ötesi” yaşamsal alanlarında sanatın konumunu ve bu ikilemin catışma noktalarında yaşadığı salınım içinde mühendislik ve sanat arasındaki dolaşımı konu ederler.

Şehir, Sanat ve Nesiller-ötesilik
Konuşmacı: Hossein Sadri

Yerleşik hayatın olmadığı dönemlerde insanlar yüzyıllar ve hatta bin yıllar önceki ve sonraki nesillerle iletişim kurabilmek için sanat yaparlardı. İnsan yerleşkeleri ancak çoklu nesillerin yaşaması ve kültürel birikimiyle şehir haline gelebildi. Şehir ve sanatı birbirine bağlayan önemli bağ da aslında nesiller ötesilikleridir.

Kent Sanat Mühendisliğini Sever, Bilgi Dolaşımı Kamusal Alanın Yerini Alır
Konuşmacı: Kenan Güvenç

Sanatın tekillik üzerinde yükselen oluşum alanı ile kamusal alanın ortaklık içeren belirmeleri biribirleri ile çatışır. Bu çatışma gündelik hayatın pratikleri içine çekildiğinde teknolojiler bu iki çatışmalı alanı arasındaki ilişkileri belirlemeye başlar ve sanatın tekillik içeren oluşunu mühendislik çözümlemeleri içinde sanat oluşumlarına sürükler. Sanatsal işler bilginin kamusal alanda dolaşımının metası haline gelir.

Hossein Sadri Hakkında

Hossein Sadri kısa süreliğine yeryüzünün misafiri olan bir insandır. Kalabalık şehirleri ve sessiz doğayı sever. Şehirbilimci ve tasarımcı olarak zamanını geçirmektedir. Aktivizm ve akademik çalışmalarına ek olarak sanatın farklı dallarında çalışmaları olmuştur. Dünyanın daha yaşanabilir olmasını dert etmektedir. Sınırlar gibi insanları birbirinden ayıran tüm kültürel ürünleri red etmektedir.

Kenan Güvenç Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinde Mimarlık lisans; Girne Amerikan Üniversitesinde ise yüksek lisans eğitimi gördü. Yayın editörlüğünden ofis elemanlığına, şantiyelerden mimari proje yarışmalarına dek mimarlığın hemen tüm alanlarında çalışmalar yaptı. Kent, tasarım, mimarlık ve çevre üzerine 5 üniversitede dersler, konferanslar verdi, jüri üyelikleri yaptı, öğrenci buluşmalarında atölyeler açtı. Mimarlık üzerine 30 ödül sahibi ve ilgi duyduğu konularda 100’e yakın teorik ve felsefi çalışması yayınlandı. Tasarımın zihin-politiğini konu edinen kitabı ‘çakılın yuvarlaklığı’ Eylül 2020’de basılmak üzere yort kitap yayın programına alındı. Halen Girne Amerikan Üniversitesi türkçe programı öğretim görevlisidir.