Kamusal Sanat” kısaca kente dair sanat olarak tanımlanabilir. Caddeler, parklar, bina çeperleri, kamusal yapıların ortak kullanım alanları gibi kamusal bağlamdaki mekanlarda yapılan sanat çalışmaları, kamusal faaliyetin bir neticesidir ve sanatın arenası kamusal alandır. Burada sanat iletişim kurabilecek bir ortam isteğiyle yaratılır.

Galerilerde sergilenen sanattan farklı olarak yapıldığı alana özgüdür ve izleyicisi ile birlikte etkileşim içinde bir anlam oluşturur. Bu etkileşim düşünsel, sezgisel, öznel olabileceği gibi bazen dokunma, tırmanma hatta zarar verme eylemini bile içerebilir. Bazen de sanat öğesinin fark edilmeme olasılığı söz konusudur ki bu durumda sanatın alanla ve kullanıcıyla ilişki kuramadığı söylenebilir. Söyleşi kamusal sanat bağlamında heykel ve çevre sorunsalını irdelemeye çalışacak ve bu bağlamdaki örnekler üzerinden farklı bakış açılarını ortaya koyarak yerel sorunları da tartışmaya açıldı.

Zehra Şonya Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden Bölüm ve Fakülte birincisi olarak mezun olduktan sonra Yüksek Lisans programını araştırma görevlisi olarak bitirerek 2001’de Kıbrıs’a dönüş yaptı. Doğu Akdeniz Üniversitesinde Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü (2001-2003) ve Eğitim Fakültesi’nde heykel dersleri verdi. Halen DAÜ Eğitim Fakültesi’nde sanatla ilgili dersler vermeye devam etmektedir.

2002’de DAÜ-Kıbrıs Araştırmaları Merkezine Görsel Sanatlarla ilgili arşiv oluşturma projesi sunarak bu konudaki çalışmaları başlattı. Bu kapsamda, kitap, katalog, sergi oluşturma, web çalışmaları ve müze-sanat koleksiyonu oluşturma gibi projeleri hala sürdürmektedir. Aynı zamanda, 2019’da DAÜ Sanat Koordinatörü olarak göreve getirildi.

2003 yılında EMAA’ya katılarak yürütme kurulunda başkanlık dahil, çeşitli görevlerde bulundu. 2018-2021 yılları arasında EMAA tarafından yürütülen AB destekli “Herkes İçin Sanat” isimli projesinin sanat danışmanlarından biridir.

Bir çok ulusal ve uluslar arası sergiye ve taş sempozyumlarına katılan sanatçının eserleri Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman’ın yazdığı İç Hatlar İç Yapımlar kitabında yer almaktadır. Sanatçı son dönemlerde Lefkoşa Türk Belediyesi için ‘Demokrasi Heykeli’ni Lefkoşa’ya kazandırmıştır.