Projemiz Hakkında

Herkes için Sanat Projesi Detay ve Hedefleri

Projemiz Hakkında

Sanatın hem ifade özgürlüğü ve yaratıcılık hem de sosyal ve politik ifade aracı olarak rolü dikkatealındığı zaman, EMAA toplumdaki genel inanışın aksine, sanatın elit bir topluluktan öte her bir bireye, mahalleye, bölgeye kısacası toplumun geneline ait olduğuna inanmakta ve sanat ile toplum arasındaki ilişkinin buna göre yeniden şekillenmesi için çalışmaktadır. Böylece sanata ulaşımdaki sosyal, ekonomik ve fiziki bariyerleri elimine ederek sanata aktif katılımı ve sanatla iletişimi güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Projenin önemli bileşenlerinden biri olan Kamusal Sanat sürekli ve geçici sanat eserleri aracılığıyla izleyicilerini dahil ederken, bazen de yapım sürecinde ve daha sık dinleyicileri aktif katılımcılar olarak sürece dahil ederek, kamusal alanlarda geniş bir kitleye ulaşmayı ve onları etkilemeyi amaçlamaktadır.

Toplumumuzun sosyo-kültürel çeşitliliğini Kıbrıs sanatı ve örnekleriyle yansıtan kitap serisi sanat üzerine oluşturulan kaynaklarının özgürleştirilmesini ve sanatın halk tarafından erişilebilir olmasını sağlamakla birlikte sanat tarihi yazılmı ve eğitimine kalıcı veriler bırakmaktadır. Dahası, bu açıkerişim kaynaklar sanatı demokratikleştirir ve sivilleştirir, herkes için mümkün ve erişilebilir kılar.

Dolayısıyla, Kıbrıs Türk toplumunun yaşam kalitesini artırmak için çoğulcu görüşler, demokratik değerler, çeşitlilik, eleştirel fikirler ve kültürler arası hoşgörüyü öne çıkararak günlük yaşamdasanatın ifade edilmesini sağlar ve toplumu daha huzurlu ve anlayışlı kılar. Projemizin tüm faaliyetleri ve aktiviteleri bu bağlamda tasarlanmış ve çoğulcu görüşler, demokratik değerler, çeşitlilik, eleştirel fikirler ve kültürler arası hoşgörü değerleri temelinde geliştirilmiştir.

Açılışımızdan

Projedeki Hedeflerimiz

EMAA’nın finansal ve organizasyonel kapasitesini arttırmak için, toplumdaki sanat algısını geliştirmek şarttır. Bu noktoda toplum-sanat ilişkisini doğru şekilde anlayıp kurgulamak büyük önem taşımaktadır. Bunun için EMAA olarak Herkes için Sanat projesi ile

  • Kapasitemizi ve ulaşabilirliğimizi arttırmayı,
  • Görünürlük faaliyetleri ile aktif üye, gönüllü ve izleyici sayımızı arttırmayı,
  • Üyelerinin bilgi ve pratiğini geliştirerek, yeni sanat/eğitim formları ve modellerini katılımcılara tanıtmayı,
  • Kamusal sanat alanında açılımlar yaparak bireylerin çevreleri ile uyumunu arttırmayı,
  • Tüm bölgelerdeki sosyo-ekonomik ve eğitim seviyesinden kişilere ulaşarak sanat ile aralarındaki sosyal, ekonomik ve kültürel bariyerleri kaldırmayı,
  • İlgili paydaşlara (politikacılar, iş insanları, medya, belediyeler, üniversiteler vs) sanata yatırım yapmanın önemini aktarmayı hedeflemektedir.

EMAA'nın Bir Parçası Olmak İster Misiniz?

Üyemiz Olun