Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından yürütülen Herkes için Sanat Projesinin açılış etkinliği 21 Mayıs Salı günü yapıldı. Kültürel çeşitliliği, demokratik değerleri, eleştirel fikirleri ve sanat ile toplum arasındaki ilişkiyi sanat aracılığıyla arttırmak amacı ile başlatılan projenin açılış etkinliği Lefkoşa’da EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Herkes için Sanat Projesi

Herkes için Sanat projesi toplumun genelindeki sanat algısının ne olduğu, bireysel ve de toplumsal seviyede sanatın neden gerekli olduğu, ayrıca sanatın neden hayatlarımızın bir parçası olması gerektiğine ilişkin sorulardan yola çıkarak başlatılan bir projedir. Proje, sanat aracılığı ile demokratik değerleri, çoğulcu görüşleri, çeşitliliği ve kültürlerarası toleransı ve bu konulardaki farkındalığı arttırmayı amaçlar. Böylece Kıbrıs Türk toplumunda hayat kalitesini arttırarak, sanatı bir ifade biçimi haline getirmeyi hedeflemektedir.

Projenin Hedefleri

Projenin en önemli hedefi toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmak ve sanatı tüm kesimlerin ulaşabileceği, bireylerin günlük hayatlarının bir parçası haline getirmektir. Bu kapsamda Herkes için Sanat projesi kamusal sanat alanında açılımlar yaparak bireylerin çevreleri ile uyumunu arttırmayı ve tüm bölgelerdeki sosyo-ekonomik ve eğitim seviyesinden kişilere ulaşarak sanat ile aralarındaki sosyal, ekonomik ve kültürel bariyerleri kaldırmayı hedeflenmektedir.

Katılımı ve iletişimi güçlendirmek adına sanatın tekil bir pozisyondan çıkması ve sanat ile toplum arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yeni medya sanat pratikleri ve özellikle kamusal sanat, sanat ile toplum arasındaki ilişkiyi yeniden kurmayı ve geliştirmeyi hedefler. Bu sebeple kamusal sanat kavramını toplum içinde geliştirmeyi ve teşvik etmeyi planlamaktadır.

EMAA Hakkında

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), 2002 yılında bir grup sanatçı ve sanatseverin bir araya gelerek oluşturduğu, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki sanat ortamını canlandırmayı, toplumdaki sanat bilincini artırmayı, sanatseverleri bir araya getirmeyi ve sanatı uluslararası bir ortama taşırken bir yandan da uluslararası gelişmeleri adaya getirmeyi amaçlayan bir sanat kuruluşudur.