Kamusal, kamu ve sivil alan gibi farklı terimlerin kuramsal içeriklerinin dünyadan örnekler ile aktarıldığı “Kamusal Sanatın Serüveni” çalıştayı EMAA Başkent Sanat Merkezinde, Avrupa Birliği finansmanlı Herkes için Sanat projesi kapsamında düzenlendi. Çalıştayda bu kavramlar sosyal, politik ve ekonomik perspektiflerden düşünülerek, mekan algısı içinde nasıl ele alınabileceği de aktarıldı.

Çalıştayda küratör ve sanat eleştirmeni Fulya Erdemci, anıtlar, yerleştirmeler, mekana özgü projeler, bianeller ve festivallerden farklı uyguma ve biçimleri örnek göstererek, kamusal alanda sanatın çoğulcu bakış açısı, mekanlarda bireysel, toplumsal ve coğrafik yaklaşımların nasıl şekil adığı, hayata geçirildiği ve seyircilerle hangi kapsamlarda buluştuğunu katılımcılar ile paylaştı.

Fulya Erdemci Kimdir

Fulya Erdemci, İstanbul merkezli bir küratör ve sanat eleştirmenidir. Kamusal alanda sanat konusuna özel olarak odaklanan Erdemci, 25 yıldan uzun bir süredir mekan politikası, kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşümün kamusal alanların çeşitliliğini temsil edecek şekilde nasıl organize edilebileceği ile ilgili konularda sergiler ve sosyal katılım programları düzenlemekte ve yönetmektedir.

Herkes İçin Sanat Projesi

Herkes İçin Sanat Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe programı altında finanse edilmekte ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği tarafından yürütülmektedir.