• Koordinatör: Eser Keçeci  
  • Yer: Kumyalı
  • Tarih: 24-26 Temmuz 2009

Zaggar, Kağıt Fırını, Çukur Fırınlama (Pit Firning) ve Raku Fırınlama Teknikleri’nin teorik ve pratik uygulamalarının alanında yetkin, deneyimli sanatçıların gözetiminde gerçekleşen 3 günlük çalışma süreci, OTEM Tesisleri karşısındaki sahilde yer aldı. Proje Kültür Dairesi Müdürlüğüne bağlı bulunan, Güzel Sanatları Destekleme Kurulu katkıları ile gerçekleştirildi.

Etkinlikte tekniklerin aktarımı, öğrenilmesi ve paylaşımı yanında, isteyen ve ilgi duyan her bireyin söz konusu süreçleri deneyimlemesi ve sanatla iç içe yaşamalarına katkı koyması amaçlanmış olduğundan katılım herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi .

Uygulanacak fırınların ilkel dönemden bu yana seramikte yer aldığını ve günümüzde yaygınlığını yitirmesine rağmen çıkan sonuçların her zaman için heycan verdiğini bildiren Proje Koordinatörü ve katılımcısı Eser Keçeci Paralik, yapımı zor ve eziyetli olan böylesi uygulamaların deneyimlenmesi ve bilinmesinin önemine dikkat çekti.

Projede yer alan davetli sanatçılar; 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden Prof. Halil Yoleri, ve Türk El Sanatları Bölümü’nden, Yrd. Doç. Atilla Cengiz Kılıç, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden Yrd.Doç. Hüseyin Özçelik, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden Yrd.Doç. Hikmet Serdar Mutlu, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden, Doç. Kaan Canduran ve seramik sanatçıları Sinem Ertaner , Eser Keçeci, Vedia Okutan, Münevver Tantura ile birlikte heykeltıraş Serhat Selışık’tan oluştu.

Kıbrıs’ta, eski çağlardan zamanımıza kadar günlük yaşantımızın büyük bir bölümünde karşımıza çıkan seramiğin kökenine bakıldığında, insanlık tarihinin hiçbir evresinde vazgeçilemeyen, ayrıcalıklı, doğaya saygılı ve sanatsal yönüyle de öne çıkan büyük bir buluş olduğu kabul edilir. Anadolu Uygarlık Tarihi içerisinde, çanak-çömlek ya da pişmiş topraktan yapılan seramik biçimlerine göz atılacak olunursa, bu sürecin, insanoğlunun gelişim ve uygarlık tarihini ortaya koyduğu görülür.

Tarihte ilk seramik kapların, balçıkla kaplı sepetlerin, ateş ile buluşturulup sertlik kazanması sonucu oluşturulduğuna inanılmaktadır. İnsanoğlu ateşi kontrol altına alması sonrasında, kap kacaklarını, birtakım teknikler geliştirerek pişirmeye başlamıştır. Sonrasındaysa, bu pişirim teknikleri geliştirilmeye ve çeşitlenmeye başladı. Bu noktadan hareketle, ‘Ay Işığında Seramik’ adlı etkinlikte, ilkel fırınlama tekniklerinin katılımcılara tanıtılması hedeflenmiştir.

İlkel seramik pişirim teknikleri; seramiğin keşfinden günümüze değin farklı zaman ve uygarlıklarda ortaya çıkmış, farklı yöntem ve materyallerin kullanıldığı, sırsız veya sırlı seramik ürünlerin pişirim teknolojilerini tanımlamaktadır. Günümüzde de ilkel seramik pişirim teknikleri, seramik sanatçılarına sanatsal ifade aracı olarak geniş olanaklar sunmaktadır.

Çalıştayda uygulanmış olan fırınlama teknikleri (Çukurda Pişirim, Raku, Sagar ve Kağıt Fırını) sonucunda, davetli sanatçılar, katılımcı dernek üyeleri ve seramik severler, el birliği ile fırın inşa edip, seramiğin ateşle buluşma anındaki ve sonrasındaki görsel etkiyi ay ışığında izleme fırsatı edinmiş ve böylelikle, belleklerde unutulmayacak anılar kaydedilmiştir.   

Etkinlikten Fotoğraflar