• Düzenleyen: EMAA
  • Sanatçı: Asu Aksoy 
  • Yer: Kıbrıs Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği
  • Tarih: 22 Mart 2007

Santralistanbul projesinin bir çağdaş sanat merkezi modeli olarak mercek altına alındığı gecede,  farklı sanat merkezlerinden de örnekler sunuldu.  

Konuşmayı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul projeler koordinatörü Asu Aksoy yaptı. Göç, kentsel dönüşüm, kültürel politikalar konularında birçok araştırma projesi yürütmüş olan Aksoy’un bu konularda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Dr. Aksoy ‘İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu’ üyesidir ve İstanbul 2010 projesinde aktif olarak yer almaktadır.

Eylül 2007’de açılmaya hazırlanan Santralistanbul, “İstanbul’un 1910’dan 1980’lere kadar çalışarak kapandıktan sonra çürümeye bırakılan ilk kentsel ölçekli elektrik santralının İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından mevcut endüstriyel mirasın korunarak uluslararası bir sanat, kültür, eğitim ve öğrenim alanı olarak yeniden değerlendirilmesi projesidir. Santralistanbul ile birlikte, uzun yıllar boyunca İstanbul’a elektrik üretmiş olan Silahtarağa Elektrik Santrali, bugün kentin ve tüm bölgenin kültür hayatında bir cazibe merkezi olmaya hazırlanmaktadır. Santralistanbul, sanat sergileme alanları, Enerji Müzesi, sanatçı konaklama evleri, kütüphane ve bilgi merkezleri, eğitim-öğrenim birimleri ile İstanbul ve İstanbul’un ulaştığı sanat üretim merkezlerinin tümü için önemli bir sanat altyapısı haline gelecek ve içinde bulunduğu coğrafyanın sanat alanında kaynaklık ettiği farklı birikim ve yaklaşımların ifade alanı bulduğu bir açık platform olacak. Santralistanbul, giderek çok-dillenen ve çok-merkezli hale gelen küresel sanat dünyasında tanıdık coğrafyalardan yaratıcı enerjileri çoğaltarak yayan yeni bir kapasite yaratmayı hedeflemekte. Santralistanbul’u enteresan kılan hedeflenen kapasitenin bir kamusal alan gibi işlev görecek olması. Yani sanat, kültür, eğitim, akademi ve düşün alanı aktörlerinin projeleriyle katılımlarının teşvik edileceği, ve bu projelerin farklı izleyici ve dinleyicilerle buluşturulmasının zeminlerinin hazırlanacağı bir açık alan olarak kurgulanmıştır”

Etkinlikten Fotoğraflar