2011 yılında, IAA/ International Associations of Art Genel Kurul Toplantısında, Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan tarihinin, Dünya Sanat Günü / World Art Day olarak kutlanmasına oy birliği ile karar verilmiş ve ilk etkinlikler geçtiğimiz yıl bu tarihte gerçekleştirilmiştir. Dünya Sanat Günü dolayısıyla bir çok ülkede seri etkinlikler düzenlenmiş ve sanatın herhangi bir birey veya toplum ayırmaksızın herkes için önemi vurgulanmıştır.

Avrupa Akdeniz Sanat Derneği (EMAA)2012 de, günün anlam ve önemini vurgulamak adına, bir basın bildirisi hazırlamış, ülkede sanat ile devlet arasındaki kopukluğa ve bunun sonucunda oluşan olumsuz etkilere değinmiştir.

Sanatın toplumsal öneminin bilincinde olan EMAA, içerisinde yaşamakta olduğumuz zor şartlara ve maddi katkısızlığa rağmen, ulusal ve uluslararası platformlarda kendi yolunu yaratarak varolmaya devam etmekte, sanat üretenlere yeni alternatif alanlar yaratmaya çalışarak sanata katkı koymayı sürdürmektedir. Devletin bu konudaki yetersiz girişimlerine rağmen dernekde bir çok yeni projeler özveriyle çalışan üyeler tarafından hayat bulmaya devam etmektedir.

Bu yüzdendir ki EMAA, 2013 yılında Dünya Sanat Günü dolayısıyla, sanatçılar ve sanat severlerin bir araya gelip paylaşımda bulunabileceği bir dizi etkinlik hazırlamıştır. DAÜ- Kıbrıs Araştırmaları Merkez ile ortak yapılacak etkinliklerden ilki, Kuzey Kıbrıs’ın önemli sanatçılarından Gönen Atakol’un retrospektif sergisi oldu. Aynı yıl tasarlamak istediği ve üç ay sürmesi düşünülen paneller dizisinin ile ülkedeki sanat tarihinin gün ışığına çıkması ve tartışılması için gereken platformları yaratmayı hedeflemiştir. Fakat bu paneller gerçekleşmemiştir.

EMAA’nın 2013 yılında devlete çağrısı ve çözülmesini istediği sorunlar aşağıdaki gibidir:

*Sanat eserlerinin, başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerine kargo ile ilgili taşınmasındaki engellerin kaldırılması, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.

*Başta Ercan Havaalanı olmak üzere kamuya ait binaların, iç ve dış mekanlarında eserlerin yer alması, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması.

*Sanat eserleri ile insanların doğrudan bağ kurabileceği, açık kamusal mekanların ve park düzenlemelerinin yapılması.

*Var olan müzelerin, çağdaş müzecilik anlayışları doğrultusunda yenilenmesi, bilgi üreten ve hedef kitleleri belirleyerek, öğreten müze eğitim modellerine yönelmesi.

*Çağdaş sanat müzesi yapılması için çalışmalara başlanması, bina tahsisi yanısıra, sanat tarihsel çalışmaların ve arşiv, envanter gibi temel sorunların çözülmesi.

*Sanat derneklerini destekleme tüzüğü kapsamında ayrılan bütçenin artırılması, kurulun seçme kriterlerinin belirlenmesi ve özerk bir yapıya kavuşturulması.

*Sponsorluk yasasının sanat derneklerine katkı koyacak şekilde düzenlenerek, özel sektörün katkısının artırılması.

*Tüm belediyeler ve medya merkezlerinde sanat danışmalarının zorunlu olarak yer alması. İlgili çalışanların, kültür – sanat, haber ve diğer programların, bilinçli olarak gerçekleştirilerek halkın sanatsal gelişimine fayda sağlayacak, çağı yakalayacak ve nitelikleri artıracak şekilde katkı koyması için yasal düzenlemelerin yapılması.

*İlk ve orta okullardaki sanat eğitimi anlayışının değiştirilmesi ve çağdaş sanat ve uygulamalarını kavrayacak şekilde yenilenmesi. Öğretmenlerin bu konuda hizmet içi eğitime tabi tutulması.

*Sanat derneklerinin her türlü KDV ve vergiden muaf tutulması, bu konuda yasal düzenleme yapılması.

*Senfoni Orkestrası ve yanan Devlet Tiyatrosu gibi devlete ait sanat kurumlarının kısa zamanda hayata geçirilmesi.

*Genç sanatçıların teşviki ve yurt dışına çıkarak gelişimlerini sürdürecek imkanların yaratılması, özellikle uluslararası sanat etkinliklerine katılacak sanatçıların desteklenmesi.

 

EMAA / DAÜ- KAM Protokolü

EMAA ileriki yıllarda DAÜ – KAM ile ortak etkinlikler yapmayı sürdürmüş ve 2019 yılında imzalanan bir protokol ile bu ilişkiyi resmileştirmiştir. Protokol kapsamında  etkinliklerin (sergi, kitap, v.b.) konu ve içeriğinin DAÜ-KAM ve EMAA’nın ortak kararı ile belirlenmesi; İki kurumun birbirlerine öneride bulunması;  etkinlik seçiminde, etkinliğin sanat ortamının ihtiyaçlarına cevap vermesi, olandan çok olmayanı içermesi ve yenilik taşımasının dikkate alınması; sergilerin bir katalog veya kitapla birlikte açılması veya sanat yayınlarının arttırılması; ortak etkinliklerin Gazimağusa ve Lefkoşa olmak üzere en az iki şehirde yapılması;  aynı zamanda etkinlikler ve yayınların iki kurumun ortaklığında tanıtılması, basılması veya sunulması kararlaştırılmıştır.