EMAA Mayıs sergileri 2004 yılında uluslararası sanatçıların yer aldığı “İnanç Sıçramaları” sergine paralel etkinlik olarak düşünülmüş, ardından gelenekselleştirilerek kendisine dert edindiği sorunlar çerçevesinde gelişmiştir.  Bu sorunlar yapılan tartışmalar sonrasında her etkinlikte değişmekte ve yeni hedeflerle yeniden biçimlenmektedir. Bu sene EMAA Mayıs sergileri “Sanat LefkoşA’da” başlığı altında gerçekleştirilen etkinlikte 60 dan fazla görsel sanatçının 200’den fazla eseri kamuya ait alanlara taşarak sanatseverlerle buluştu.

Sanatı Lefkoşa sular içine çekerek yoğunlaştırmak, sanatçıların yeni üretimlerini ve deneysel çalışmalarını destekleyerek sergileme imkanları yaratmak, Rum sanatçılara yer vererek varolan ilişkileri ve dostlukları artırmak, küratörlerle çalışarak farklı bakış açılarını ve çağdaş sanat örneklerini  toplumla buluşturmak, sanatı sokağa ve alışveriş mekanlarına taşıyarak yaşamın doğal akışı içine yerleştirmek, dışarıda olanları içeriye taşımak, içeridekilerini paylaşmak ve böylece bir ay süresince LefkoşA sokaklarını, alışveriş merkezlerini, tarihi mekanlarını edinilen bu amaçlar doğrultusunda, sanatı ve yaşamı görsel sanatlar aracılığı ile tartışmaya açabilmek,  EMAA’nın bu yıl öngördüğü “Sanat LefkoşA’da” başlıklı etkinliklerinin içeriğini oluşturuyor. 

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğu ve Lemar’ın katkıları ile geçekleşen etkinliklerin kataloğu ise Kültür Dairesi katkıları ile gerçekleşiyor. 

EMAA’nın organizasyonluğunda  dört video art seçkisi,  dört solo sergi, dört karma sergi, kısa metrajlı bir film seçkisi,  modern dans ve müzik performansı , şiir gecesi ve bir de söyleşi yer aldı.

1- BEN, Sen, O

Lilith grup sergisi

Lemar Süpermarket  – Kermiya

18-17 Ekim 

Farklı disiplinlerdeki sanatçıların bir araya gelmesiyle oluşan ve disiplinler arası geçirgenlikleri önemseyerek yeni deneyimler peşinde koşan Lilith grubu, ikinci sergisini “Ben Sen O” başlığı altında  Lemar Süpermarkette açarak deneysel ve yenilikçi tavrını sürdürüyor. 

“Ben Sen O” sergisi,  özne olmayı merkeze alarak girişilen bir kimlik sorgulaması.  Sadece kendini değil ötekini de içine alarak ortaya konmaya çalışılan bu kavram, sanatçıların perspektifinde genişleyerek toplumun her katmanına yayılıyor.  Lilith grubunun çalışmaları   güzel veya iyi gibi bilindik değerlendirme kalıplarını yadsıyarak,  soru sordurmanın ve düşündürmenin peşinde hayat buluyor.

 

2- Yabancılaşma 

SIA grubu karma sergi 

Lemar Süpermarket – Kermiya

18-17 Ekim

 

3- Seçmeler 

Feridun Işıman

Art Stüdyo 110. Demak İş Hanı

18-28 Eylül 

Feridun Işıman’ın uzun yıllardır ürettiği yapıtların en önemli konusu insan varlığı olmuştur. İnsanın, psikolojik yapısı ve karmaşasını mercek altına alan sanatçı, Psikolojik deformasyonların yansıtıldığı anatomik deformasyonlar, aralarında iletişim kopuklukları ile yaşayan insanlar ve bunun çeşitlemelerinin de irdelendiği yapıtlar ortaya koymuştur. Işımanın insan varlığa ile ilgili arayışları sürmektedir, çünkü insanlardaki yapı ve psikolojik çeşitlilik ve devingenlik sürecek ve hep farklılaşacaktır.

 

4- Ne Yapmalı?

Özgün Baskı Sergisi

İpek Denizli

HP Galeri 

18-27 Eylül

Gelişen ve değişen adamızda biz farkında olsak da olmasak da  bir dolu kültürel değeri kaybetmekteyiz. Herkes tüm bunlar için şikayet etmekte, fakat ne yapmaktadır?  Ya da ne yapıyoruz? İpek Deniz’in özgün baskı sergisi Ne yapmalı ? sorusuna yanıt arıyor.

Video Gösterimleri 

Selimiye, Sarayönü ve Lokmacı Meydanı 

18-22 Eylül 

 

5- Kent ve Çatışma 

Küratör: Deniz Erbaş, Irmak Arkman

Karanlık ve tekinsiz bir çatışma alanı olan kentleri merkezine alan ve yorumlayarak dönüştüren video art işlerinden oluşan bir seçkisidir. Seçki temel eğilimleri temsil eden 3 alt başlık çerçevesinde kurgulandı:  Kentin gerçekliğine tanıklık ve tanıklıkla eşzamanlı olarak kentin gerçekliğinin yeniden kurgulanması; kentin baştan çıkarıcı, korkutucu ve özgürleştirici boyutunu oluşturan zaman olgusu ve son olarak sanatçının diğer/öteki kentlere içsel bakışı.

 

6- Hayatta Kalma Stratejileri 

Küratör: Marcus Graf

Günümüzde sanatçılar kendilerini toplumsal sorunlara adamış olup, yaşadığımız dünyaya alternatif iç görüler getirmek için kültürel, sosyal ve politik sorunlarla uğraşmaktadırlar. Bazısı yaşadıklarını yansıtır, bazıları da sorgularken, diğerleri eleştirir ve birkaçı da realist veya utopik çözümler sunar. Sorunlu dönemlerde sanatı, hayatta kalmak için bir bilgi olarak görmüş veya sanatın bir ortamı yaratım ve optimizme hazırlayabilme gücüne inanmışlardır “Hayatta Kalma Stratejileri” videoları depresyon, saldırganlık ve öfkeye değinerek bugünkü sosyal durumumuzu eleştirip, ucuz dizilerin ve yarışma programlarının baskın olduğu televizyon ve magazinin gösterişli mutlu insanlar felsefesine karşı çıkmakta ve bu yolla sanatın diğer bir yönünü gözler önüne sermektedir.  

 

7- Görünmeyen Alanlar

Küratör: Andonis Floridis

Görülmeyen alanlar bir taraftan sanatçıların teknolojiyi kullanarak kendilerini ifade etme biçimlerini sorgulamaya çalışmakta, diğer yandan da bu teknolojilerin estetiksel ve toplumsal alanla olan ilişkisini, karşılaşmasını ve etkileşimlerini görünür kılmayı denemektedir. Bu nedenle sadece kurmaca video art örneklerini değil, disiplinlerin video teknolojisi ile kendilerini nasıl deneyimledikleri ve yansıttıklarını da araştırmaktadır.   

 

8- Kimlik 

Küratör: Nail Özlüsoylu 

Yüzyılın vebası gibi kişinin kendine ve yaşadığı topraklara yabancılaşması sonucu ortaya çıkan “Kimlik(sizlik)” sorunu beraberinde aidiyet olgusunu da tartışmaya açmaktadır. Eğer yaşadığınız yerde size, kültürünüze ve özgürlüğünüze ait olmayan nesneler var ise orada nefes almanın zorluğu kaçınılmaz olacaktır.  Sınırlar, sınırlara ait koruyucu(!) nesneler gündeliğin içerisinde kaybolmuş gibi gözükebilir ama eğer farkında iseniz, kabul etmeniz zorlaşır  ve yaşadığınız toprağa ait  aidiyetsizlik başlar.

 

9- Başlangıçlar 

Fotoğraf sergisi

Doğuş Bozkurt, Hasan Çağda, Artun Korudağ

Atölye Cadı Kazanı Kafe -Arabahmet

23 Eylül – 17 Ekim 

Fotoğraf sanatı serüvenlerinde henüz yolun başında olan üç genç arkadaşın, kimlik sorunsalı üzerinde yoğunlaşarak oluşturdukları “Başlangıçlar” isimli sergi, bir konsept çerçevesinde çalışarak üretilen eserlerin toplamıdır. Sergiyi somut sorunlardan yola çıkarak, düşüncelerini, duygularını ve birikimlerini sanata dönüştürme, uygun ifade biçimi bulabilme denemesi olarak da görebiliriz. 

 

10- Cam Adamlar 

Modern Dans Performansı

Garaj İstanbul

Selimiye Meydanı 

25 Eylül 

Garaj İstanbul yapımı modern dans performansı cam adamlar, dansçıların cam üzerindeki denge ve kontrollerini, cam dokusunun dansçı bedenindeki izlerini, camın dayanıklılığı ya da dayanıksızlığı, seyredende uyandırdığı kırılma ve kanatma gerçekliği gibi hem kavramsal hem uygulanır süreçleri görünür kılması açısından yaratıcı bir içeriğe sahiptir.  Cam malzeme, cam olduğu için değil ama, iki cam bardağın üzerinde durulabilir mi sorusunu sordurtabildiği için gösteri alanına çıkarılmıştır ve kırılgan yapısıyla önem kazanmıştır. 

 

11- DEEP Live – Loops, Synths&Glitch

Mustafa Göze ve Ateş Kozal

Selimiye Meydanı 

25 Eylül

DEEP, 2000 yılında rock muzik ve elektronik müziği sentezleyen bir performans grubu olarak kuruldu.  Önceleri chill out ve electronica tarzında çalısmalar yapan DEEP olgunlaştıkça daha farklı tınılara kayarak tamamen elektronik müzik üretmeye başladı. “Super Illusions” adli albümleri en çok ilgi gören çalışmaları oldu.

Loops, Synths & Glitch ise Sanat Lefkoşa’da etkinliği  ve sonrası için hazırlanmış yeni repertuarın ismi. House ve Tech-house ağırlıklı günümüz dans müziğiyle etkileşimli ve yılların tecrübesiyle hazırlanmış yapısal doğaçlama diyebiliriz DEEPin yeni set’ine.

 

12- Öyle Bir Sergi 

Osman Keten & Nilgün Güney

HP Galeri

7-17 Ekim 

Osman Keten’in, daha çok kadın figürü üzerinden anlattığı ‘yalnızlık, hapsedilmişlik, diyalogsuzluk, toplumda birey yerine konmama’ üzerine yaptığı çalışmalar, Nilgün Güney’in ‘insanlar arası ve insanla doğa arasındaki iletişim ve diyalog’ kavramlarını içeren çalışmaları ile çakışır duruma geldi. İki sanatçının aynı kavramı iki farklı yönden ve iki zıt uçtan çalışılması aslında bir tesadüftü. Bu tesadüf ‘Öyle Bir Sergi’ yi oluşturdu.

 

13- Durgun Anlar

İsmet Tatar

Saçaklı Ev

7-17 Ekim

Derin bir solukla ciğerlerimizi doldurduğumuz durma noktası. Ve sonrası ağızdan çıkacak derin bir oh…. rahatlama arzusu… işte İsmet tatarın durgun anlarda yakalamak istediği durum. Tatar bu sergisinde kendi üstüne kapanma, başlangıç noktasına dönme, kendi içine yönelme ve siyasi-toplumsal-kişisel bütün problemlerden uzaklaşma istencinde. Bu istençleri estetik değerlere bağlı kalarak atık kağıtları kağıt hamuruna dönüştürerek ve kolaj tekniği kullanarak ortaya koyuyor. 

 

14- Kısa Dokunuşlar 

Kısa Metrajlı Filim Gösterimi 

Kıbrıs Film Derneği – Filiz Bilen

Saçaklı Ev

7 Ekim

Kısa film ticari sinemaya göre derdini daha özgürce anlatmasıyla bilinir. Ticari kaygı taşımayan böylesi filimler düşündürücü, ya da kalplerimizden başka yerlere de dokunan özneler olurlar. Filiz Bilen’in seçtiği filimler farklılık ilkesi temel alınarak bir araya getirilmiştir. Seçkide farklı ülkeler ve altyapılardan gelen yönetmenlerden seçilmiş kurmaca, animasyon, belgesel ve deneysel filmler yer almaktadır.  Bir uyarı… Mutlu insanlar görmek istiyorsanız bu seçki size göre olmayabilir. 

 

15- Kör Buluşma 

Karma Sergi 

Küratörler: İlkem Tunar, Margarita Paraskevaides, Maria Efstathiou

Eski Akıl Hastahanesi 

7-17 Ekim

Üç genç ve dinamik Kıbrıslı tarafından ortak çalışmayla gerçekleştirilen “Kör Buluşma”, oluşum ihtimaline doğru giden karşılıklı teati imkanlarıyla aktarıldığı üzere başkalık ve farklılığın kutlanması; belirsiz bir başlangıç noktası ve ihtimalin edebiselliği; ve farklılıkların – göründüğü kadarıyla – fırsatçı birleşmeleri yoluyla çözülmek üzere olan anlatıları bir araya getirmeye çalışıyor. 

Bu sergide seçilerek yer alan eserler ilk kez bir mekanda bir araya getirilmiştir. Ortak bir tematik noktada buluşmak yerine, bazen karşıt bazen de uyumlu birleşimleri bir edebisellik yaratırlar. Eser çeşidi seçimi, sanatsal yaratımın toplumlar arasındaki kültürel farklılık fikrine dayanan başka bir projenin klişe-kandırmaca denemesidir.    

 

16- Video Art ve Söyleşi

Deniz Erbaş- Marcus Graj 

Saçaklı Ev

9 Ekim

 

17- Kıbrıs Türk Şiirinden Esintiler 

Arabahmet Kültür Merkezi

16 Ekim

Etkinlikten Fotoğraflar