• Eğitmen: Yar. Doç. Dr Özden Pektaş Turgut
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi 
  • Tarih: 19 – 21 Haziran 2012

Ekslibris, kitapseverlerin, kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu grafik çalışmalardır. Kitabın kartviziti ya da tapusudur. İngilizce “Bookplate” olarak da bilinen Ekslibris, kitap sahibini tanıtır, onu yüceltir ve kitabı ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda uyarır. Bir mülkiyet işareti, sahiplenme göstergesi olmanın yanında kitabın hırsızlığa karşı korunmasını sağlama işlevinin de olduğu söylenebilir.

Sözcük anlamı olarak “…’nın kitabı, …’nın kitaplığına ait” veya “…’nın kütüphanesinden” anlamına gelir. (Pektaş, Hasip)

Ekslibris kelimesinin dünya grafik tasarım alanında kullanımı oldukça eskilere dayanıyor. Öyle ki, en eski exlibris örneklerine papirüslerin korunduğu sandıkların dışına çakılan porselen ya da daha farklı malzemelerden yapılma levhalar olarak rastlıyoruz. Tabi ki bu örnekler oldukça ilkeldir. Yani günümüzdeki anlamıyla exlibris örnekleri değillerdir. Modern ekslibris örneklerine ise ilk defa 15. yy’da Almanya’da rastlanmıştır.

EMAA’da 3 gün süren ekslibris atölye çalışması gerçekleştirilmi ve ardından ürünler sergilendi. Kursun ilk günü Ekslibris’in kısa bir gelişim tarihi ve örnekleri üzerinde durulup malzeme ve teknik bilgiler verilerek eskizler yapıldı. İkinci ve üçüncü günlerde ise uygulamalar gerçekleştirildi.

Etkinlikten Fotoğraflar