Gönen Atakol Retrospektif Sergisi

  • Küratör: Zehra Şonya
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
  • Tarih: 17-30 Nisan 2013

 

Ufuk Çizgisi

Gönen Atakol Retrospektif Sergisi

  • Küratör: Dr. Esra Plümer
  • Asistan Küratör: Zehra Şonya
  • Yer: Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Büyük Sergi Salonu – Gazimağusa
  • Tarih: 24 Mart – 14 Mayıs 2014

Serginin ilki EMAA da gerçekleştirilmiş ikinci sergi ise genişletilerek ve kataloglaştırılarak DAÜ de hayat bulmuştur.

  1. Sergi:

Gönen Atakol; üstü açılıp üzerinde düşünülmesi gereken bir sanatçı.

EMAA Başkent Sanat Merkezi 17 Nisan 2013 tarihinde önemli bir sanatçıyı ağırlıyor. Kıbrıs Türk sanat ortamında şimdiye kadar hiç solo sergi açmayan, kendini göstermeyen, belki de gösteremeyeni, bununla birlikte tarihsel perspektifte bakıldığında üstü açılıp üzerinde düşünülmesi gereken bir değer, Gönen Atakol.

Kıbrıs Türk sanatının kısa tarihine bakıldığında Atakol soyutun somutluğuyla ilgilenen ilk sanatçılardan.  Atakol’un 1970’lerdeki  eserleri saf düşünce forumlarını çağrıştıran,  birbiri içine geçmiş farklı bakış açılarını, durumları ve gerçeklikleri araştıran bir kimliğe sahip.

1985-90’lı yıllarda yarattığı forumlarla nesnel gerçeklikle ve doğayla olan ilişkiyi biraz daha görünür kılarken, diğer yandan altı üste, üstü alta, içi dışa, dışı içe dönüştürmeden geri durmuyor. Estetik hazlar yaratmakla birlikte, izleyiciyi yaratıcı bir edim içine sokarak, doğaya ve görünene karşı bakışını, algısını değiştirmeye itiyor. Böylesi yapıtlarında şaşırtıcı bir kompozisyon anlayışı geliştirdiği ve kullandığı sanatsal değerler ile de oynadığı söylenebilir.

Doğayı dışlamayan ve hatta yapıtlarının ana konusu yapan sanatçının 2000’li yıllardaki üretimleri, soyut sanatın temel bulduğu estetik değerlerin, hazların en yüksek seviyede kullanıldığı,  buna rağmen saf düşünce forumları ile karşı karşıya getirildiği bir anlayışın ürünü. Resimlerinde gördüğümüz gerçeklikten hiçbir zaman emin olamadığımız gibi,  estetik değerlerin de sıkı bir eleştirisini ve sorgulamasını buluyoruz. Bu açıdan bakıldığında da Kıbrıs Türk sanat ortamında pek eşi benzeri bulunmayan iki üçlü bir sorgulamanın gerçekleştiğini görüyoruz;  görülen gerçeklikle, sanatın kendi gerçekliğinin sorgulanması. Bu iki değer ayrıca Gönen Atakol’un eserlerinin temelini de oluşturuyor.

Gönen Atakol 1972 Amerika’da Pennsylvania State Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesinden birincilikle mezun oldu,“Highest Distinction” ile BFA (Bachelor of Fine Arts)   ünvanını kazandı.1971 yılında ise üniversitenin en yüksek ödülü olan “Edwin W. Zoller” akademik ve artistik başarı ödülünü kazandı.

2.Sergi:

Gönen Atakol’un başlangıçtan bu güne üretimlerini sanat tarihsel bir perspektif ile ortaya koyarak, yaratım sürecini, düşünce biçimini ve iç hesaplaşmalarını okunabilir, görülebilir ve anlaşılabilir düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Genişletilmiş sergide tablolar yanında, desen, eskiz ve sanatçının fotoğraf çalışmaları da yer alıyor. Yaklaşık 120 eserin yer aldığı katalogda Dr. Esra Plümer ve Zehra Şonya’nın metinleri de bulunmakta. Ayrıca sergiyle eş zamanlı ve eşgüdüm içerisinde yürütülecek eğitim programı ile de, galeri eğitim modellerinin uygulanması gerçekleştirilecektir.

Eserlerden Fotoğraflar

DAÜ Sergi Açılışından Fotoğraflar

EMAA Sergi Açılışından Fotoğraflar