• Düzenleyen: EMAA
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Pikadilli
  • Tarih: 26 Mart – 4 Nisan 2018

Enstalasyon atölye çalışması

Bu proje EMAA içindeki sanatçıların çağdaş sanat formlarından biri olan enstalasyon/yerleştirme çalışmalarına yönelmeleri için imkan yaratmayı ve bu sanatçılara deneyim kazandırmayı hedeflemektedir. Diğer yandan, sanat ve kültür etkinliklerinin sürekli Lefkoşa’da düzenlenmesi klişesini kırabilmek adına, mekan ve odak noktası olarak Mağusa şehri ele alınacak ve atölye sonucunda ortaya çıkacak eserlerin sergisi de Mağusa’da gerçekleştirilecektir. Mağusa’nın tarihsel geçmişi ile birlikte mimari dokusu ve sosyo- kültürel hayatından yola çıkarak farklı projeler gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Projeyi bir nevi, Mağusa şehrinin farklı bir tavırla okunması ve şehri sanat aracılığı ile yeniden tanımlanma denemesi olarak açıklamak da mümkündür.

Programla ilgili detaylar
*26 -27 Mart (Pazartesi- Salı), 19:00 -22:00, EMAA Başkent Sanat Merkezi, tanışma ve enstalasyon/ yerleştirme sanatının tarihsel süreçte ele alınması, irdelenmesi.
*28 Mart (Çarşamba), 10:00 – 17:00, Mağusa suriçi ve Pikadilli’ ye ziyaret, inceleme, araştırma. Mağusa bir rehber eşliğinde gezilecektir.
*29 – 30 Mart (Perşembe- Cuma), 19:00 -22:00, EMAA Başkent Sanat Merkezi; 19:00 -20 :00 bilirkişiler eşiğinde Mağusa’nın tarihi ve kültürü hakkında sunum ve paylaşım, 20:00 -22:00 bilgi ve etkilenmelerin tartışılması ve geliştirilmesi sürecinin başlaması.
*31 Mart- 1 Nisan (Cumartesi – Pazar), 10:00 – 17:00, Mağusa, Pikadilli, çalışmanın devamı, tartışmalar, nesne seçimleri, projelerin netleşmeye başlaması, teknik donanım vb sorunların saptanması.
*2-3 Nisan (Pazartesi- Salı) , 10:00- 22:00, Mağusa, Pikadilli, sergi kurulumu.
*4 Nisan (Çarşamba) sergi hazırlıkları ve açılış.

Bu proje K.K.T.C Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Dernekleri Destekleme Kurulu tarafından desteklenmiştir.

Atölye Çalışmasından Fotoğraflar