Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

EMAA Karma Sergi

  • Küratör: Eser Keçeci
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
  • Tarih: 17 Mayıs 2018

Katılımcılar:

Eser Keçeci, Eşref Günerman, Gökçe Keçeci, Kemal B. Caymaz, Merve Bilgiç, Nilgün Güney, Omid Kalantar Motamedi, Özgül Saygun, Roya Alagheband, Toya Akpına, Ülviye Perçinci, Selma Gürani, Zehra Şonya

EMAA dernek üyelerinin katılımlarıyla, homofobi, bifobi ve transfobiye karşı duruşun ele alındığı ‘Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’ isimli sergi açıldı.

Eşcinsellerle ilgili toplumsal yargılar kültürden kültüre farklılıklar göstermekte ve ne yazık ki yaşadığımız coğrafya içerisinde de ötekileştirme, yok sayma ve aşağılama gibi pek çok olumsuz olayla karşı karşıya kalınmaktadır. Dolayısıyla LGBTİ bireylerin temel evrensel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu konularda toplumsal duyarlılığın artırılması yönünde düzenlenecek sergimize katılımınız bizleri sadece onurlandırmayacak, aynı zamanda sosyal platformda farkındalığın sağlanmasına da katkı sağlayacaktır.

Etkinlikten Fotoğraflar