17 Mayıs 2016 tarihinde, Kuir Kıbrıs tarafından, Envision Diversity ve MAGEM ile birlikte yapılan açık çağrı akabinde oluşturulan ve 11 sivil toplum örgütü ve 21 siyasi parti, sendika ve STÖ’yü temsil eden Toplumsal Cinsiyet Platformu’nun oluşturduğu 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobiye karşı gün çerçevesinde bir dizi etkinlikler ve yürüyüşler gerçekleşmeye başlamıştır.

EMAA 2018 yılında komiteye aktif katılarak komitenin belirlediği konseptlerde sergi düzenleyerek, LGBTİ bireylerin evrensel temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu konularda toplumsal duyarlılığın artırılması yönünde bu platforma katkıda bulunmaya başlamıştır. EMAA komite tarafından her sen belirlenen konsepte sergiler düzenlemek üzere yola koyulmuştur.