• Düzenleyen: EMAA
  • Sanatçı: Canan
  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
  • Tarih:  15 – 19 Ocak 2018

Projenin içeriği, workshop katılımcılarının kendi seçtikleri mitoloji masal ya da rüyayı resmetme bu resimleri analiz etme ve kolektif bilinçaltımızdaki ortak kodları bulma kavramından beslenmesine dayanıyor.

Teknik olarak katılımcılara iki öneri getirilecek ve alınan ortak karar sonucu belirlenen teknikle ilerlenecektir.

1. Öneri: katılımcıların kendi evlerinden getirecekleri kumaş, iplik, payet gibi malzemelere dikiş tekniği ile (elle ya da makine ile) katılımcıların her biri bir resimsel parça üretecek ve bu parçalar evlerimizde örttüğümüz dantellerin birbirine eklenmesi gibi birbirine eklenerek kolektif bir sanat yapıtı üretilecek. Bu ortak üretilen sanat yapıtı birlikte ürettiğimiz geçmiş ve bugünü kapsayan kolektif biliçaltımızı temsil edecektir. Sergiye konulan ortak üretim daha sonraki workshoplara katılan katılımcılara açık olacak ve gittikçe büyüyen ve genişleyen bir yapıyla başka sergilerde de sergilenecektir.

2. Öneri : Katılımcıların kendi belirleyecekleri bir teknik(her katılımcının kendi özgür iradesi ile seçeceği fotoğraf, kumaş, desen, akrilik, suluboya, guaş, kolaj hatta video still) ve istedikleri boyutta sanat yapıtı üretilecek bu sanat yapıtları aynı tarot kartlarında olduğu gibi workshop sonunda kartlara basılarak kolektif bilinçaltımızın bir çeşit yansımasını temsil edecektir. Basılan kartlar başka workshoplarda da çoğaltılma ve yeni katılımlara açık olacak, kartların çoğaldığı bu imgeler sergilerde izleyiciler ya da belirlenen kişiler tarafından “kahve falı ya da tarot kartı” okumalarına benzer gibi profesyonel olan ya da olmayan, sezgiye dayalı kolektif bilinçaltı okumalarının yapıldığı eğlenceli ve kendini tanımaya dönük bir sergileme biçimine dönüşecektir.

Atölye Çalışmaları