İstanbul 2.010 Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında sergi

  • Küratörler: Antonis Danos-Zeynep Yasa Yaman
  • Asistanlar: Dilek Şener-Argyro Toumazou

I. Sergi

  • Yer: 5.Antrepo, İstanbul
  • Tarih: 19 Haziran-19 Temmuz 2010

İnteraktif Söyleşi

  • Tarih: 20 Haziran 2010

II. Sergi

  • Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Lefkoşa
  • Tarih: 3-12 Mart 2011

Sanatçılar:

Klitsa Antoniou, Adi Atassi, Katerina Attalidou, Melita Couta, Yiannos Economou, Mustafa Erkan, Özgül Ezgin, Tatiana Ferahian, Grup 102 (Özge Ertanın, Oya Silbery Evren Erkut), Yioula Hatzigeorgiou, Lia Lapithi, Vicky Pericleous, Andreas Savva, Serhat Selışık –Doğuş Bozkurt , Zehra Şonya.

Samed Behrengi’nin çocuklar için yazdığı, adalet, eşitlik kavramlarını; dogmaları sorgulama, engeller karşısında direnme davranışlarını ele alan kitabı Küçük Kara Balık, denizin en derin sularında yaşayan yaşlı bir balığın 12.000 çocuğu ve torununa anlattığı  öykünün öyküsüdür. Kitapta, ırmakta yaşayan küçük kara balığının, denize, özgürlüğe ulaşmada karşılaştığı güçlüklerin üstesinden gelme, yaşamını ortaya koyarak amacına ulaşma çabası anlatılır. Baskılara karşı gelme, muhalefet etme, kendi küçük çevremizle sınırladığımız yaşamı değiştirme ve dönüştürme, topluma yol gösterme, yön belirleme,  işlenen  temalar arasındadır.

Küçük Kara Balık’tan yola çıkarak projelendirilen Sergi’de, kavramları ve sorunları farklı bakış açılarıyla tartışan, genç sanatsal yaratıcılığın desteklenmesi hedeflenmiştir. Günümüzde, güncel olanla  tarihsel olan arasında bugüne ait bir bakışın gerekliliği tartışılmakta, geçmişin bugünün kullanımına girmesi,  farklı bakış açılarından eleştirilmesi, sanatın yaratıcılık alanında konumlanmaktadır. Geçmiş ve şimdi arasındaki geçişlilik, alışveriş ve katmanlılık, tarihsel/coğrafyasal/kültürel  kopmalar, bağıntıları ve bağlantısızlıkları, sanatın politikliğini, politik gücünün tuttuğu yeri yeniden görmeyi ve değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Uygarlık tarihinin tanımında ulusların, farklı etnik grupların, toplulukların  birbirleriyle kurdukları ilişki kadar adadakiler ile ana kıtadakiler, yerleşikler ile göçerler arasındaki gerilim de etkin bir rol oynamıştır. Giderek küçülen dünyanın toplumsal ve kültürel olguları, “yerel kültür” ve “küresel kültür” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bireysel  ve kollektif “kültürel kimlik” farklılıklarının, “evrensellik” paydasında tartışılamadığı kavrandığında görme ve gösterme arzusunun temsilinde küçük bireysel öyküler önem kazanmıştır.

Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği EMAA’nın Kıbrıs Güzel Sanatlar Odası EKATE ile birlikte projelendirdiği ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen “Küçük Kara Balığı Sergisi”nde  öykülerden yola çıkarak kişisel ve ortak kimliğin, karşılıklı oluşların, sınırların, dönüşümlerin kuramsal açılımlarını Kıbrıs adasındaki küçük balığın büyük denizlere ulaşma serüvenini değişik kavramlar açısından sorunsallaştırmak, sanat aracılığıyla genç bir çerçevede tartışmak istenmiştir.

The Management Centre ve NGO Support Centre’ın birlikte yürütmekte olduğu, UNDP-ACT  tarafından fonlanan ENGAGE, “Barışa Sen de Katıl” Projesinin Küçük Hibe Programınca ve Ramadan Cemil  İşletmeleri tarafından da desteklenen proje Kıbrıs’ta da sergilenmiştir.

Açık çağrı sonrası  44 sanatçı dosyası ve 80den fazla eser inceleyen küratöryal ekip  16 sanatçının 21 eserini sergiye dahil etmiştir.

 

Etkinlikten Fotoğraflar