• Düzenleyen: İpek Duben
  • Yer: İsmet V. Güney Sergi Salonu
  • Tarih: 23-24-25 Haziran 2008

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin  (EMAA) organize ettiği ve Kültür Dairesi Müdürlüğü ile Cherst Vakfı tarafından desteklenen söyleşiler dizisi, Haziran ayında biçim değiştirerek devam etti. Süreç içerisinde yürütülen söyleşiler yerine  atölye çalışmaları yapılmasının sanat konusundaki bilgi alış verişlerini  yüksek düzeye çıkartmada ve kalıcı olmasında daha etkin olacağı  düşüncesi atölye çalışmalarına dönüştürülmüştür. 

Çalışma günleri ve başlıkları: 

23 Haziran ; Modernizm nedir? Avrupa’da modernizm projesinin geçirdiği evreler.

24 Haziran ; Türk Sanat Tarihinde modernizm nasıl tanımlanabilir?  Sanatçılar ve eserleri üzerinden tartışma 

25 Haziran ;  1970’lerden sonra Postmodern düşüncenin sanata girişi:  Modern Ötesi Sanat 

Programda   Avrupa ve Türkiye sanatı mukayeseli kavramlar çerçevesinde tartışılmış  ve gösterilen örnekler üzerinden bir saatlik tartışma ortamı yaratılmıştır. 

Sabancı, İstanbul Bilgi, Boğaziçi ve Yıldız Teknik Üniversiteleri yanında,  New York Üniversitesinde de dersler veren İpek Duben’in   küratörlük deneyimi,  kitapları, araştırma yazıları bulunuyor. Kendisi de sanatçı olan İpek Duben, birçok uluslararası sergide ve bianellerde de yer almıştır.  

Etkinlikten Fotoğraflar