• Düzenleyen: EMAA
  • Sanatçı: İpek Duben
  • Yer: İsmet V. Güney Sergi Salonu
  • Tarih: 23-24-25 Haziran 2008

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) organize ettiği ve Kültür Dairesi Müdürlüğü ile Cherst Vakfı tarafından desteklenen söyleşiler dizisi, Haziran ayında biçim değiştirerek devam etti. Süreç içerisinde yürütülen söyleşiler yerine atölye çalışmaları yapılmasının sanat konusundaki bilgi alış verişlerini yüksek düzeye çıkartmada ve kalıcı olmasında daha etkin olacağı düşüncesi atölye çalışmalarına dönüştürülmüştür.

Çalışma günleri ve başlıkları:
23 Haziran ; Modernizm nedir? Avrupa’da modernizm projesinin geçirdiği evreler.
24 Haziran ; Türk Sanat Tarihinde modernizm nasıl tanımlanabilir? Sanatçılar ve eserleri üzerinden tartışma
25 Haziran ; 1970’lerden sonra Postmodern düşüncenin sanata girişi: Modern Ötesi Sanat
Programda Avrupa ve Türkiye sanatı mukayeseli kavramlar çerçevesinde tartışılmış ve gösterilen örnekler üzerinden bir saatlik tartışma ortamı yaratılmıştır.
Sabancı, İstanbul Bilgi, Boğaziçi ve Yıldız Teknik Üniversiteleri yanında, New York Üniversitesinde de dersler veren İpek Duben’in küratörlük 2deneyimi, kitapları, araştırma yazıları bulunuyor. Kendisi de sanatçı olan İpek Duben, birçok uluslararası sergide ve bianellerde de yer almıştır.

Etkinlikten Fotoğraflar