ESER KEÇECİ

1980’de Lefkoşa’da doğdu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede (2002-2003), “Seramik Uygulamalarıyla Düşüncenin Biçimlendirilmesinde Anlatım Dili Olarak Enstalasyon” isimli tez çalışmasıyla bitirdi. 2004 yılında, Sahne Sanatları ve Mimarlık Fakültelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2006’dan 2011 yılına dek Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tam zamanlı ve 2011 yılından 2019’a İletişim Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda İletişim Fakültesinde, “İdeolojik Bir İletişim Aracı Olarak Grafitiler: 2012’den Günümüze Lefkoşa Sokaklarında LGBTİ Temalı Grafitiler” konu başlıklı Doktora tez çalışmalarını 2019 yılında tamamlamıştır.

Sanat eğitimi, Grafitier ve kültür üzerine olan araştırma bulgularını birçok ulusal ve uluslararası konferanslarda sunmuş ve konuyla ilgili makaleleri yayınlanmıştır. Keçecinin şu anki araştırmaları; sanat eserlerinin gösterge bilimsel analizleri ve Queer teorileri kapsamında bulunmaktadır.
Ulusal atölye çalışmalarının yanı sıra, Keçeci İngiltere, ABD, Meksika ve Bulgaristan’da çeşitli atölye çalışmalarına, sergilere ve sunumlara katılmıştır. 2005 yılında ilk solo sergisini Adana’da açmış ve bununla birlikte eserleri çeşitli ulusal ve uluslararası sergilerde sergilenmiştir. Keçeci şu derneklere üyedir: Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği ve Güney Kıbrıs’taki Açık Stüdyolar Derneği.

İletişim

Email: eser.kececi@arucad.edu.tr

Web Adres: www.eserkececi.com