NURTANE KARAGİL

Nurtane Karagil, Güzel Sanatlar alanında çağdaş sanat üzerine yoğunlaşarak Kıbrıs’ta hissedilen gündelik hayat sorunları üzerine uygulamalar yapar. Çalışmaları, bulunduğu alanların ve yaşadığı deneyimlerin, bireysel yorumlanmaları üzerine ilerlese de toplumsal var olma halini de önemseyicidirler. Var olduğu haliyle resmettiği mekan içerisindeki insan davranışları ve şehir hikayeleştirmeleri, içinde bulunduğumuz gerçekliği kayıt altına alma olarak da geçerlilik taşıyabilirler. Oyuncu ve kutlayıcı eserleri neşeli renkli ve çocuksu görünse de konu bakımından izole yaşamları ve otorite etkisini içinde taşır. Ağır hisleri aktarmak üzerine çıkışlar bulmak Kıbrıs’ta yaşamını sürdürmesine yardımcıdır.Son dönem işlerinde lokal sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri, kamusal alan çalışmaları, kolektif sanat üretimi ve küratörlük denemeleri ön plandadır.

İletişim

Web Adres: nurtanekaragil.tumblr.com/