Toplumsal dönüşümün tarihi ve bu süreçten çeşitli gelişmeler çerçevesinde var olan ‘kamu’ kavramları ve farklı kamusal alanların oluşumlarının aktarıldığı “Kamusal Alanı Haritalamak” semineri EMAA Başkent Sanat Merkezinde, Avrupa Birliği finansmanlı Herkes için Sanat projesi kapsamında düzenlendi. Geniş katılımla gerçekleşen seminerde konuşmacı Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya, bu kavramları sosyal, politik, teknolojik ve ekonomik perspektiflerden düşünerek, dünyadan örneklerle aktardı.

Seminerde, kamusal alan kavramının on sekizinci yüzyıldan itibaren nasıl tanımlandığına, burjuva kamusallığının yapısal dönüşümünü çevreleyen koşulların neler olduğuna ve karşıt kamusallığın alanlarının nasıl oluştuğuna değinildi. Seminerin temel ekseni, baskın kamusal alanın ve karşıt kamusal alan(lar)ın oluşum ve işleyiş biçimlerinin tartışılması üzerine kurulmuş olup son bölümde karşıt kamusal alan(lar)ın medya, kültür ve sanat ile ilişkileri örnekler üzerinden aktarıldı.

Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya Hakkında

İletişim çalışmaları alanında Profesör olan Berrin Yanıkkaya, ARUCAD İletişim Fakültesi’nde Dekan olarak görev yapmaktadır. ARUCAD’a katılmadan önce Yeni Zelanda’da Auckland University of Technology’de School of Communication Studies’de Head of School olarak çalışmıştır. Daha öncesinde Türkiye’de Yeditepe Üniversitesi’nde 20 yıl görev yapmış, son olarak İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkanlığı ve Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

İletişim çalışmaları alanında Profesör olan Berrin Yanıkkaya, ARUCAD İletişim Fakültesi’nde Dekan olarak görev yapmaktadır. ARUCAD’a katılmadan önce Yeni Zelanda’da Auckland University of Technology’de School of Communication Studies’de Head of School olarak çalışmıştır. Daha öncesinde Türkiye’de Yeditepe Üniversitesi’nde 20 yıl görev yapmış, son olarak İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkanlığı ve Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Herkes İçin Sanat Projesi

Projenin en önemli hedefi toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmak ve sanatı tüm kesimlerin ulaşabileceği, bireylerin günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek. Bu kapsamda Herkes İçin Sanat Projesi kamusal sanat alanında açılımlar yaparak bireylerin çevreleri ile uyumunu arttırmayı ve tüm bölgelerdeki sosyo-ekonomik ve eğitim seviyesinden kişilere ulaşarak sanat ile aralarındaki sosyal, ekonomik ve kültürel bariyerleri kaldırmayı hedefliyor; kamusal sanat kavramını toplum içinde geliştirmeyi ve teşvik etmeyi planlıyor.

Herkes İçin Sanat Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe programı altında finanse edilmekte ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği tarafından yürütülmektedir.