Sanat Aracılığı İle Yüzleşme

“Sanat Aracılığıyla Yüzleşme: Kıbrıs’ta Uzlaşı Aracı olarak Çağdaş Sanat” projesi, Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. 36 ay sürmesi planlanan bir proje olarak her ikisi de Lefkoşa’da bulunan ortak başvuru sahibi Rooftop Tiyatro Grubu ile birlikte Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)  tarafından geliştirilmiştir.

Proje, çoğunlukla, uzlaşı geliştirme, barış içinde birlikte yaşama, hoşgörü ve yaratıcı problem çözme konularında katkıda bulunmayı, farkındalık yaratmayı ve Kıbrıs topluluklarının çeşitli kesimleri için beceriler geliştirmeyi hedeflemiştir.

Genç Sanatçıları Geliştirme Programı

Sınırların Ötesine Adım Atmak

Öteki Nedir?

Durduğun Yerde Kaz

Sinaps Canlandırma

Meyve Standında

Çağdaş Sanat Eğitim Konferansları

Sanat Tarihine ve Pratiğine Feminist Yaklaşımlar

“Sanat Tarihine ve Pratiğine Feminist Yaklaşımlar” semineri, sanatsal üretim biçimlerinin tarihsel bir temelde erkekler ve kadınlar açısından farklı yapılanma süreclerini irdelemek üzere iki günlük bir konferans programı olarak düzenlendi.

Türkiye’den Feminist Sanat

“Türkiye’den Feminist Sanat” semineri CANAN’ın kişisel sanat üretimlerinden yola çıkarak  Türkiye’deki Feminist Harekete ve feminist hareketin sanat üretimlerine nasıl yansıdığını irdelemek üzere iki günlük bir konferans programı olarak düzenlendi.

Sanat Yapıtı Okumaları

Sanat yapıtını anlamak, yorumlamak ve çözümlemek toplumbilim, psikoloji, göstergebilim, felsefe estetik, tarih, sanat tarihi gibi farklı disiplinlerle ilişki kurmayı, kuramlarla ilgilenmeyi gerektiriyor.

Belgesel Malzeme Nasıl Sanata Dönüşür

Resimlerim, enstalasyonlarım ve video çalışmalarımda etnik ve ulusal kimlikler, ırkçılık, önyargı, kültürel kodlamalar ve toplumsal cinsiyet konularına odaklanırım.Sanatçı kitaplarım ve multimedya enstalasyonlarımda, son işin kendisi veya işin ayrılmaz bir parçası haline gelen belgeler ile, içerikleri, bağlamları ve yerleşimleriyle bir sanat nesnesi haline gelen bulunmuş nesneler kullanırım.

Post-Hakikat Çağında Görsel Sanatlar

Post-Hakikat Çağında Görsel Sanatlar başlığı ile özellikle Türkiye’deki çağdaş sanat üretimi bağlamında, günümüz siyasal-ekonomik, kültürel koşullarında sanatçıların insan hakları, savaş, barış, kimlikler, göç ve mültecilik konularını nasıl yansıttıkları ve bu yapıtların toplumu nasıl etkilediği görsel malzeme ile birlikte sunulmuştur.

EMAA'nın Bir Parçası Olmak İster Misiniz?

Üyemiz Olun