• Düzenleyen: EMAA / Diyarbakır Sanat Merkezi
  • Yer:Diyarbakır Sanat Merkezi
  • Tarih: 3-27 Mayıs 2008

Konsept: Şener Özmen
Küratör: Şener Özmen, Zehra Şonya, Nicolas Panayi

Katılımcılar: Diyarbakır’dan Endam Acar (Video), Berat Işık (Video), Cengiz Tekin (Video), Mahmut Celayir, (Video), Kıbrıs Türk kesiminden, Ateş Kozal (Video), Osman Keten (Resim), Türegün Tunç (Video), Özgül Ezgin( Yerleştirme), Zehra Şonya (Yerleştirme), Rum kesiminden ise , Nicholas Panayi (Resim), Adi Atassi (Yerleştirme), Yiannos Economou (Video) ve Fotis Theodoropoulos (Fotoğraf)

Görüş Mesafesi Sıfır sergisi, Diyarbakır, Kıbrıs’ın Türk ve Rum Kesimi’nde yaşayan çağdaş/güncel sanatçıları, Diyarbakır Sanat Merkezi ve EMAA (Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği) işbirliğiyle, bugün uluslararası güncel sanatın önemli üretim ve dolaşım merkezlerinden biri olarak kabul gören Diyarbakır’da bir araya getiriyor.

Sergi, Karl Theodor Jaspers’ın [23 Şubat 1883, Oldenburg-26 Şubat 1969, Basel] “sınır-durum” [Grenzsituation] olarak kavramsallaştırdığı varoluşun başarısızlık halini, gittikçe daha çok başarı mitolojisi üreten çağdaş sanat yapılarına bağlayarak, yeni durumun sanatçıyla, yapıt, yapıtla izleyici, izleyiciyle bilgi arasındaki görüş mesafesini sıfıra indirdiği varsayımından hareket ediyor. Başarılı sanatçı-başarısız sanatçı gibi ikilikler yaratan küresel kültür endüstrileri, sanatçının gördüğünü sandığı sis perdesiyle oyalanmasını sağlarken, aura gözden yitiyor.

Jaspers’e göre ağır hastalıklar [sanatın bir toplumu değiştirebileceği hastalığı], büyük suçlar [sanatçının başarı ve kariyer lehine dönüşen çabası], ölüm tehlikesi [yapıtın bir an için nefes almaması] gibi varoluşa çarpan olaylar, sınır-durum’dur. İnsanın kafası [bu sergide sanatçının kafası] bu sınıra çarpmakla bilimden [devletin ideolojik aygıtlarını üreten bilimden] kurtulur ve bilimin boşluğunu anlar. İnsan [bu sergide sanatçı], sınır-durum’da varoluşunu bir başarısızlık olarak yaşar. Ama sınır-durum’daki bu başarısızlık, şu başarıyı sağlar: Varlık, başarısızlıkta kanıtlanır. Daha açık bir deyişle kişi, varoluşuna bu başarısızlıkla kavuşur. Görüş Mesafesi Sıfır sergisi, sis perdesinin geçiciliği, başarının boşunalığı ve başarısızlığın tahammül edilemez olduğu gerçeğiyle yüzleşmekten çekinmiyor.

Etkinlikten Fotoğraflar

Etkinlik Üzerine