İSMET TATAR

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi resim – iş bölümü mezunudur. Resim öğretmeni olarak çalıştı. Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, EMAA (Akdeniz Avrupa Sanat Derneği), Türkiye Kağıt Sanatçıları Derneği ve IAPMA ( Uluslar Arası Kağıt Sanatçıları Derneği) üyesidir. IAPMA’nın değişik ülkelerde düzenlediği kongre ve sergilere katılmaktadır.

Kağıt yapmayı İAPMA’ya üye olduktan sonra katıldığı workshoplarda öğrendi. Daha sonra bu öğrendiklerini kendi ülkesinin örf adet – geleneklerinden ve kültüründen yararlanarak geliştirdi. Bahçesindeki bitkilerden ve geri dönüşümlü malzemelerden kağıt üretmektedir. Ürettiği her kağıt, kağıt yapılan bitkinin kendi doğal rengini, doğal yapısını taşır. Eserlerini oluşturan kağıtların özellikleri, sanat eserinin de varlık nedenidir. Belli bir süreden beridir Kıbrıs’taki sosyal ve siyasal olaylardan etkilenmelerle “Toprak” temalı eserler kurguluyor. Toprağın dokusundan ve renginden etkilenmelerle yarattığı eserlerde “toprağın” insanlar için neden önemli olduğunu (bilhassa Kıbrıs’ta) araştırıyor ve anlamaya çalışıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında solo ve karma sergileri vardır. İAPMA’nın düzenlediği birçok jurili ve yarışmalı sergilere katılmıştır. Resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi Kitap ve Kağıt Sanatları Müzesi ile Yalova İbrahim Müteferrika Kitap ve Kağıt Sanatları Müzelerinde birer eseri bulunmaktadır.
“Kıbrıs Çeyiz Sandıkları” ve “Mucize Zeytin” isimli, Türkçe ve Ingilizce dilinde yayınlanan iki de araştırma kitabı vardır.

İletişim

Email: iztatar1947@hotmail.com
Web Adres: www.ismettatar.com